آشنایی با انواع کلید فشار ضعیف و بریکر دژنکتور و سکسیونرهای فشار قوی

آشنایی با انواع کلید فشار ضعیف و بریکر دژنکتور و سکسیونرهای فشار قوی
مدل کالا: کلید
موجودی: 9928
قیمت: 32,000تومان

آموزش فارسی آشنایی با کلیدهای فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی، فیوزها و سکسیونرها شامل:

 

الف: فیلم  آموزش فارسی کلیدهای فشار ضعیف Low voltage :

1- آشنایی با کلیدهای مینیاتوری MCB کاربرد و مشخصات فنی آنها

2- آشنایی با کلیدهای کامپکت (اتوماتیک) MCCB کاربرد و مشخصات فنی آنها

3- آشنایی با کلیدهای هوایی ACB کاربرد و مشخصات فنی آنها

4- آشنایی با فیوزهای ، کاربرد و مشخصات فنی آنها

5- آشنایی با کلیدهای تیغه ای ، کلید فیوز، کلید گردان و کنتکتورها

6- آشنایی با ساختمان کلیدها ، حفاظتهای موجود در کلیدها

 

ب: فیلم آموزش فارسی کلیدهای فشار متوسط Medium voltage:

1- آشنایی با ساختار کلیدهای فشار متوسط

2- آشنایی با کلیدهای ثابت و کشویی

3-  آشنایی با مشخصات فنی دژنکتورها

4- معرفی ساختار کلید 20 kv و اجرای داخلی آن

5- انواع حفاظتهای کلیدهای فشار متوسط

6- مراحل وارد و خارج کردن ارابه کلیدهای فشار متوسط

 

ج: فیلم فارسی کلیدهای فشار قوی  High  voltage:

1-  ساختار داخلی و دسته بندی کالیدهای فشار قوی

2- مشخصات فنی و حفاظتهای کلید فشار قوی

3- انواع کلیدهای فشار قوی ( کلیدهای روغنی ، کلید SF6 ، کلید کم روغن ، کلید هوایی )

4- مراحل rack in , rack out

6- نحوه باز و بسته کردن کلیدهای فشار قوی

7- مراحل تست کلید ، تشخیص عیب و تستهای دوره ای کلیدها

 

د: بخش آموزش فارسی فیوزها Fuse :

1- انواع کلیدهای تندکار و کند کار

2- نحوه کار کردن فیوزها و ذوب شدن المان فیوز

3- معرفی انواع فیوزها ( کات اوت ، فیوز چاقویی ، فیوز آلفا و ....)

4-معرفی مشخصه جریان زمان کلیدها

 

ه: فیلم آموزش فارسی سکسیونرها

1- معرفی انواع سکونرهای قابل قطع زیر بار

2-معرفی سکسیونرهای غیر قابل قطع زیر بار

3- معرفی مشخصات فنی سکسونرها

به همراه آموزش های فارسی:

1-1 آشنایی با کلیدهای هوایی ACB ، رنج محصول،منحنی قطع، تجهیزات اضافی و ساختمان داخلی

1-2 آشنایی  با کلیدهای اتوماتیک (کامپکت) MCCB ، رنج محصول منحنی قطع، تجهیزات اضافی و ساختمان داخلی

1-3 آشنایی با کلیدهای حفاظت جان (حفاظت نشتی جریان ) RCCB, RCD و نحوه عملکرد

1-4 آشنایی تصویری و کامل با کلیدهای مینیاتوری MCB و منحنی های قطع و ...

 

2-1 آشنایی کامل تصویری و توضیحات بر روی تصویر کلیدهای 6KV

2-2 آشنایی کامل تصویری و توضیحات بر روی تصویر کلیدهای 33KV

 

3-1 آشنایی کامل تصویری با کلیدهای فشار قوی هوای فشرده، SF6، روغنی و خلا

3-2 آشنایی کامل با برنامه سرویس و نگهداری کلیدها

3-3 آشنایی کامل با جداکننده ها و ایزولاتورها (سکسیونرها)

 

4-1آشنایی کامل با انواع فیوزهای فشار ضعیف و فشار قوی، منحنی های مربوطه ،هماهنگی حفاظتی و ...

4-2 آشنایی با فیوزهای کات اوت CUT OUT

4-3 آموزش نحوه انتخاب و محاسبات فیوزها

پشتيباني 02186093978 09124403398