اكسل های طراحي حفاظت كاتدي

اكسل های طراحي حفاظت كاتدي
مدل کالا: اكسل cp
موجودی: 9995
قیمت: 27,000تومان

مجموعه 20 فايل  اكسل طراحي حفاظت كاتدي شامل فايلهاي ذيل در قالب يك dvd ارائه مي گردد:

فايلها قابليت ارائه محاسبات و تغييرات را دارد.

1- محاسبات ميرايي attenuation ولتاژ در طول خط لوله

2-محاسبات آند ريبوني منيزيم

3-محاسبات بستر حفاظت كاتدي چاهي

4-محاسبات بستر حفاظت كاتدي سطحي

5-محاسبات كك مورد نياز در چاه

6-محاسبات ريبون كف تانك

7-محاسبات آند گالوانبك (فدا شونده)

8-محاسبات ول اسپول Insulating joint

 

پشتيباني 02186093978 09124403398