بسته آموزشي طبقه بندی مناطق انفجاری مستعد خطر و تجهیزات ضد انفجار

بسته آموزشي طبقه بندی مناطق انفجاری مستعد خطر و تجهیزات ضد انفجار
مدل کالا: هازارد
موجودی: 9980
قیمت: 32,000تومان

آموزش فارسی  آشنایی با مناطق مستعد خطر ، تجهیزات ضد انفجار و چگونگی طبقه بندی مناطق انفجاری شامل:

 

1- آشنایی فارسی با چگونگی تهیه مدارک Hazardous area classification ، حدود پایین و بالای انفجار ، منابع انتشار، نرخ انتشار گاز، انواع تهویه، تخمین حجم فرضی ، برآورد درجه تهویه و مثالهای متعدد از طبقه بندی مناطق انفجاری

2- آشنایی فارسی با مفاهیم زون 0 ، زون 1 و زون 2 آشنایی با انواع گازهای و گروههای گازی، آشنایی با حد دمای انفجاری گازها

3- آشنایی با تجهیزات ضد انفجار و مفاهیم  Ex d , Ex e, Ex o, Ex P, Ex i و کاربرد هر کدام از این تجهیزات در zone های 0و 1و 2

3- آشنایی تصویری (فیلم) با مفاهیم IP (Ingress Protection) و درجه نفوذ آب و گرد و غبار به داخل تجهیزات

4- فیلم آموزشی فارسی آشنایی با مفاهیم گروههای گازی IIA,IIB,IIC و Zone 0,Zone1,Zone 2

5- نمونه مدارک Specifiction, drawing از طبقه بندی مناطق انفجاری

6-  نمونه مثالهای طبقه بندی مناطق انفجاری

7-استانداردهای مهم در زمینه مناطق انفجاری از جمله سری کامل استاندارد IEC 60079, API 500, API 505, BS 60529, IP15 version 2005, NFPA 30,IPS

پشتيباني 02186093978 09124403398