بسته آموزشي طراحی پست فشار قوی و دژنكتورهاي قدرت

بسته آموزشي طراحی پست فشار قوی و دژنكتورهاي قدرت
مدل کالا: پست
موجودی: 9937
قیمت: 32,000تومان

آموزشی جامع طراحی پستهای فشار قوی (فارسی) شامل:

سه ساعت فیلم آموزشی فارسی طراحی پست، انتخاب محل پست و محاسبات تجهیزات پست پاساژ

سه ساعت فیلم آموزشی فارسی تجهیزات پست شامل:

1- آشنایی با substaion و اطاق برق

2- معرفی انواع کلیدهای فشار قوی و ساختار داخلی آنها

3- آشنایی با کلیدهای حفاظتی SF6 ، روغنی و کم روغن

4- آشنایی با سکسیونرهای قابل قطع و غیز قابل قطع و مشخصات فنی

5- آشنایی با ترانسفورماتورهای قدرت

6- آشنایی با ساختمان بانکهای خازنی

7-آشنایی با پستهای گازی

 

بخش آموزش طراحی:

1-آموزش جامع طراحی پستهای فشار قوی و آشنایی با تجهیزات به همراه تصاویر کامل درهر بخش:

الف: آشنایی با طراحی پستهای فشار قوی اعم از پستهای هوایی و گازی GIS ، سطوح ولتاژ پستها و شینه بندی و ....

ب: آشنایی با طراحی سیستم زمین پستهای فشار قوی

ج: آشنایی با طراحی سویچگیرها دژنکتور و کلیدهای قدرت در پستهای فشار قوی

د:آشنایی با طراحی قطع کننده ها سکسیونرها

ه:آشنایی با طراحی ترانس جریان CT ترانس ولتاژ PT و ترانس خازنی CVT

و:آشنایی با ترانسفورماتور قدرت

ز: آشنایی با لاین تراپ ، برقگیر ، راکتورهای و خازنها،مقره ها ، شیینه های و .....

2-دوره آموزشی پیشرفته طراحی پستهای فششار قوی در 47 قسمت پاور پوینت آموزشی فارسی (شامل کلیدها ترانسفورماتور هماهنگی عایقی ترانس جریان و ولتاژ CT PT، برقگیرها ،خازن و راکتور، باتری خامه ، مقره هاو ....)

 

به همراه مثالهای عملی:

3.1 ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع تهرانپارس

3.2 آشنایی با پست 63kv/20kv متروی تهران

3.3 آشنایی با تجهیزات پست 400kv

3.4 آشنایی تصویری با پستهای قدرت و تجهیزات آنها

3.6 آشنایی با پستهای گازی GIS

3.7 انواع شینه بندی و اینترلاک پستهای فشار قوی

3.8 بررسی پست 230kv پاسداران

3.9 پستهای فشار قوی جریان مستقیم HVDC

3.10 بررسی پستهای فشار قوی راه آهن

3.11 بررسی پست 230kv/63kv/20kv چابکسر

3.12  حفاظت پستهای فشار قوی

3.13 طراحی سیستم زمین پست فشار قوی

3.14 بررسی پست فوق توزیع کارخانه آلومینیوم اراک

3.15 مقایسه پستهای هوایی و گازی

3.16 نقشه تک خطی شبکه برق ایران

4-بیش از 400 تصویر و توضیحات کامل در مورد پستهای فشار قوی و تجهیزات آنها

5-نمونه محاسبات طراحی پستهای فشار قوی

7-نقشه تک خطی پستهای فشار قوی 63kv 230 kv

8-تمامی استانداردهای مورد نیاز در طراحی پست اعم از توانیر-IEC-IEEE-BS و ... به صورت تفکیک شده (کلیدها-ترانس جریان و ولتاژ- برقگیر-ترانسفورماتور قدرت-فیوز قدرت و ....) و 64 آیین نامه فارسی طراحی پستهای فشار قوی ( کلیدهای قدرت خازنها ترانس جریان و ولتاژ سیستم زمین و .....)

 

پشتيباني 02186093978 09124403398